Trên surface Pro X sử dụng con chíp nào

Trên surface Pro X sử dụng  con chíp nào

Microsoft SurfacePro X chỉ có một cấu hình bộ xử lý là Microsoft® SQ1 ™ được tạo từ sự hợp tác giữa Microsoft và Qualcomm, với các tính năng chính sau:

  • Đơn vị xử lý: Bộ xử lý dựa trên máy, 8 lõi, 7W, 3.00 GHz, tích hợp động cơ AI 9 teraflops.
  • Đơn vị đồ họa: GPU Microsoft® SQ1 ™ Adreno ™ 685, 2.1 teraflop sức mạnh xử lý đồ họa.
  • Thiết bị không dây: Modem Qualcomm® Snapdragon ™ X24 LTE: lên đến Gigabit LTE Advanced Pro với hỗ trợ nanoSIM và eSIM. Băng tần LTE được hỗ trợ: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66.

Dưới đây là những Tin tức liên quan mới nhất: