Trên surface Pro 6 sử dụng những con chip nào?

Trên surface Pro 6 sử dụng những con chip nào?

Câu hỏi:

Trên Surface Pro6 có những con chip nào?

Câu trả lời:

Microsoft Surface Pro 6 có sẵn các cấu hình CPU sau:

Surface Pro 6 dành cho người tiêu dùng

 • Intel® Core ™ i5-8250U thế hệ thứ 8
  Kaby Lake R, 4 lõi, 8 luồng, SmartCache 6MB, 1,60 GHz lên đến 3,40 GHz
 • Intel® Core ™ i7-8650U thế hệ thứ 8
  Kaby Lake R, 4 lõi, 8 luồng, 8 MB SmartCache, 1,90 GHz lên đến 4,20 GHz

Surface Pro 6 dành cho doanh nghiệp

 • Intel® Core ™ i5-8350U thế hệ thứ 8
  Kaby Lake R, 4 lõi, 8 luồng, SmartCache 6MB, 1,70 GHz lên đến 3,60 GHz
 • Intel® Core ™ i7-8650U thế hệ thứ 8
  Kaby Lake R, 4 lõi, 8 luồng, 8 MB SmartCache, 1,90 GHz lên đến 4,20 GHz
 • Bộ xử lý Surface Pro 6

Dưới đây là những Hỏi đáp liên quan mới nhất: