Surface Pro 6 có cổng HDMI không?

Surface Pro 6 có cổng HDMI không?

Câu hỏi:

Microsoft Surface Pro 6 có cổng HDMI không?

Câu trả lời:

Không! Microsoft Surface Pro 6 không có cổng HDMI. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng bộ chuyển đổi Mini DisplayPort sang HDMI để kết nối với cổng Surface Pro 6 Mini DisplayPort trên Surface Pro 6.

Surface Pro 6 Cổng MiniDP sang HDMI

Dưới đây là những Hỏi đáp liên quan mới nhất:

Từ khóa