Surface Laptop3 có quạt tản nhiệt không?

Surface Laptop3 có quạt tản nhiệt không?

Câu hỏi:

Surface laptop3 có quạt tản nhiệtkhông ? tản nhiệt qua đâu?

Câu trả lời:

Trên surface laptop3 bao gồm 13,5 inch và 15 inch đều không có quạt tản nhiệt, tất cả đều tản nhiệt qua vỏ nhôm bên dưới của máy. Trên surface laptop3 chỉ có một quạt duy nhất để làm mát cực.

 

Dưới đây là những Hỏi đáp liên quan mới nhất:

Dưới đây là những bài viết liên quan về Surface Laptop 3 mới nhất:

Từ khóa