Surface Go có hỗ trợ eGPU (GPU ngoài) không?

Surface Go có hỗ trợ eGPU (GPU ngoài) không?

Câu hỏi:

Microsoft Surface Go có hỗ trợ eGPU không?

Câu trả lời:

Không! Hiện tại, tất cả các đơn vị xử lý eGPU tiêu chuẩn đều yêu cầu công nghệ Thunderbolt 3 để cung cấp đủ băng thông (tối đa 40Gbps) để truyền dữ liệu đồ họa giữa máy tính xách tay và GPU ngoài (eGPU). Thật không may, Microsoft Surface Go chỉ có USB-C 3.1 Gen 1 có băng thông tối đa 5Gbps.

Bề mặt eGPU

Dưới đây là những Hỏi đáp liên quan mới nhất: