Danh sách các bản cập nhật firmware cuả Surface laptop 3

Microsoft Surface Laptop 3 nhận được một danh sách driver và cập nhật firmware để cải thiện âm thanh, đồ họa, hiệu năng và tính ổn định của toàn bộ hệ thống.

Danh sách các bản cập nhật firmware cuả Surface laptop 3

Dưới đây là danh sách đầy đủ các phiên bản mới Driver và Firmware với thông tin cải tiến cho bản cập nhật.

Surface Laptop 3 với Bộ xử lý Intel

 

Dưới đây là những Tin tức liên quan mới nhất:

Dưới đây là những bài viết liên quan về Surface Laptop 3 mới nhất:

Từ khóa