Có thể nâng cấp Ram trên Surface Pro 6 không?

Có thể nâng cấp Ram trên Surface Pro 6 không?

Câu hỏi:

Có nâng cấp được ram trên surface pro 6 không

Không thể nâng cấp ram trên pro 6 tất cả các máy Microsoft surface Pro 6 đều đi kèm với bộ nhớ hàn LPDDR3 kênh đôi và không có khe cắm RAM bổ sung để mở rộng. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn mua Surface Pro 6 với dung lượng bộ nhớ phù hợp (8GB hoặc 16GB) cho khối lượng công việc hiện tại và sau này.

Dưới đây là những Hỏi đáp liên quan mới nhất: