Cách thay pin Surface Arc Mouse

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thay thế pin trên Surface Arc Mouse

Cách thay pin Surface Arc Mouse

 1. Ở dưới cùng của chuột, nhấn nút đẩy và kéo nắp pin ra.
  Thay pin chuột Surface Arc Bước 1
 2. Tháo pin cũ trong chuột.
  Thay pin Surface Arc Bước 2
 3. Lắp các pin mới có cùng hướng như hiển thị (pin AAA)
  Thay pin chuột Surface Arc Bước 3
 4. Đậy nắp pin lại và bạn đã hoàn tất quá trình thay oin. Để đảm bảo pin được lắp đúng cách, hãy bật chuột và đảm bảo rằng laser trỏ chuột sáng lên.
  Thay pin chuột Surface Arc Bước 4

Bây giờ pin đã được cài đặt đúng cách và sẵn sàng hoạt động hoặc ghép nối với máy tính của bạn. 

Dưới đây là những Hướng dẫn liên quan mới nhất: