Cách tải và cài đặt Drivers Surface Pro 7 mới nhất và cập nhật Firmware

Bạn có thể tải Drivers và Firmware Surface Pro 7 từ Microsoft. Đây là cách bạn có thể tải và cài đặt các bản cập nhật.

Cách tải và cài đặt Drivers Surface Pro 7 mới nhất và cập nhật Firmware

Bây giờ bạn có thể tải xuống Drivers mới nhất và cập nhật Firmware cho Microsoft Surface Pro 7 trong trường hợp cần thiết. Tải xuống này có thể hữu ích khi bạn cần cài đặt sạch hoặc khắc phục sự cố Drivers trên Surface Pro 7. 

Cách tải xuống các bản cập nhật

Dưới đây là cách bạn có thể tải xuống Drivers và Firmware của Surface Pro 7:

 1. Tới Tải Surface Pro 7 Drivers và Firmware .
 2. Nhấp vào nút  Download.
  Trang tải xuống trình điều khiển và chương trình cơ sở Surface Pro 7
 3. Kiểm tra tất cả các tệp bạn muốn tải xuống và nhấp vào Next.
  Cài đặt phần mềm Surface Pro 7 Bước 1
 4. Bây giờ tệp cài đặt sẽ tải xuống và lưu vào thư mục tải xuống mặc định của bạn.
  Tải xuống trình điều khiển và chương trình cơ sở Surface Pro 7

Cách cài đặt thủ công các bản cập nhật

Sau khi tải xong tệp, bạn có thể bắt đầu quá trình cài đặt bằng cách:

 1. Bấm đúp vào tệp .msi đã tải xuống.
 2. Máy sẽ hiển thị màn hình cài đặt. Nhấn Next để tiếp tục.
  Cài đặt phần mềm Surface Pro 7 Bước 1
 3. Chấp nhận thỏa thuận và nhấn Next để tiếp tục.
  Cài đặt phần mềm Surface Pro 7 Bước 2
 4. Chọn đường dẫn cài đặt. Nhấn Next để tiếp tục.
  Cài đặt phần mềm Surface Pro 7 Bước 3
 5. Nhấp vào Install để bắt đầu cài đặt.
  Cài đặt phần mềm Surface Pro 7 Bước 4
 6. Có thể mất đến mười phút để hoàn tất cài đặt. Sau đó bấm Finish để đóng thiết lập.
  Surface Pro 6 Trình điều khiển và thiết lập chương trình cơ sở - Hoàn tất
 7. Bạn cũng cần Khởi động lại Surface Pro 7 để hoàn tất cập nhật hệ thống. Nhấp vào Yes để khởi động lại thiết bị của bạn.
  Cài đặt cập nhật Surface Go - Khởi động lại Surface của bạn

Cách xác minh cài đặt

Nếu bạn không chắc chắn liệu bạn đã cài đặt trước đó hay bạn có phiên bản nào trên thiết bị của mình, bạn có thể kiểm tra cài đặt hiện tại của mình bằng cách:

 1. Mở Settings > Apps > Apps & features.
 2. Tm kiếm “SurfacePro7 Update xx_xxx_xx (64 bit)”..
  Trình điều khiển và chương trình cơ sở Surface Pro 6 - Danh sách ứng dụng

Dưới đây là những Mẹo và thủ thuật liên quan mới nhất:

Dưới đây là những bài viết liên quan về Surface Pro 7 mới nhất:

Từ khóa